Kontaktinfo

Kontaktinfo

post@vossablås.no

Hedvig Røhnebæk   – festivalleiar     tlf. 932 58 573

Tove Fosse               festivalsekretær tlf. 906 74 626

 

Det vert helde leiarmøte fredag kveld på festivalen.

Detaljert informasjon om framøtetidspunkt, framøtestadar, allergiar, parkering m.m. vert sendt ut i forkant av festivalen til e-postadressa som vart gjeve opp i påmeldingsskjemaet.